תקנון האתר

* צעצועים וגלגלים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  1. כללי
   1. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הזמנת מוצרים במכירה רגילה ואו קבוצתית מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
   2. לקוח” (הקונה, המזמין) – כל משתמש שברשותו דוא”ל ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקין של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין רשאי לבצע פעולה של הזמנת מוצרים.
 
  1. הזמנת מוצרים ו/או שירותים – מכירות קבוצתיות ורגילות
   1. ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי שלו. בהמשך מופיע פירוט תכונות המוצר כולל מחירו של המוצר, המועדים בהם המוצר ניתן לרכישה בשיטת המכירה הקבוצתית, תנאי התשלום והמשלוח.
   2. על מנת להזמין מוצר במכירה קבוצתית ואו מכירה רגילה, יש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרונית, כתובת וטלפון. פרטים אלה ישמרו במערכת.
   3. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ”י חוק .צעצועים וגלגלים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. כמו כן, צעצועים וגלגלים תהיה רשאית לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה וה לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
   4. במהלך המכירה הקבוצתית, תפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים של המזמינים: שם פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר ההצעה. עם סיום המכירה יפורסמו באתר תוצאותיה. כמו כן, הודעת אישור ביטול תישלח לדוא”ל המזמין.
   5. מכירה קבוצתית תסתיים במועד הנקוב, או לפניו – היה והתקבלו הזמנות לכל הכמות המוצעת. במידה ובמועד תום המכירה הוזמנה כמות פריטים הנמוכה מכמות המוצרים במכירה, אזי לפי שיקול דעת המוכר- ההזמנות יאושרו או יבוטלו, אלא אם נמסר אחרת. אם הוזמנו כל הפריטים, יכולה צעצועים וגלגלים להוסיף פריטים נוספים לפי שיקול דעתה .
   6. צעצועים וגלגלים לא תשא בכל אחריות להעברת אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנתקבלה במחשביה שגויה . התמונות המוצגות באתר הם להמחשה בלבד אלא אם כן צוין אחרת .
 
  1. הזמנת מוצרים
   1. לאחר שבוצעה ההזמנה של מכירה רגילה קבוצתית, יקבל הלקוח אישור הזמנה לדוא”ל שסיפק בזמן הרישום למערכת. אישור זה מעיד כי ההזמנה נתקבלה ונקלטה במערכת. כמו כן יוכל הלקוח לראות את פרטי ההזמנה גם דרך “חשבון הלקוח”.
   2. המוצר מסופק עם דף הזמנה וקבלת קופה אשר יחד מהווים הוכחת קניה. לקוח המעוניין בנוסף לחשבונית מס נדרש לציין זאת בהזמנה.
   3. במידה ואזל המלאי,תהיה רשאית החברה לספק מוצר חליפי מתקדם יותר או לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול .
 
  1. הזמנה משובשת
   1. כדי שנוכל לספק את המוצר שהוזמן, צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט באתר צעצועים וגלגלים באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב הלקוח.
   2. במידה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר המשנה את פרטי המכירה באופן משמעותי, תהיה צעצועים וגלגלים רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
   3. לאחר ביצוע ההזמנה יקבל הלקוח העתק מההזמנה לדוא”ל שסיפק. אם לא קיבל הלקוח אישור המכיל את פרטי ההזמנה, רצוי להתחבר דרך חשבון הלקוח, ולבדוק האם חלה טעות ברישום כתובת הדואר, והאם נמצא שם עותק מההזמנה.
 
  1. אמצעי התשלום
   1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
   2. ניתן לבצע הזמנה ללא פרטי כרטיס אשראי, אלא לספקם מאוחר יותר בשיחה ישירה טלפונית .
 
  1. פרטיות
   1. הפרטים האישיים שמסר וימסור הלקוח בעת ביצוע הזמנותיו, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של צעצועים וגלגלים, שמטעמה לא תעביר את פרטי הלקוח לאף גורם אחר.
   2. צעצועים וגלגלים מקדישה משאבים רבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתרי המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים הן על ידי FireWall והן על ידי פרוטוקול הצפנה SSL (באישור godaddy.com ). יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח תקינות תקשורת באופן מוחלט. לפיכך, מצהיר הלקוח בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד צעצועים וגלגלים ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 
 1. אספקת המוצרים

   אספקה והובלה

צעצועים וגלגלים היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה לפי שיקול דעתה בלבד. זמן האספקה הינו אך ורק בימי עסקים בלבד. והם: ימים א’ – ה’ בין השעות 08:00-17:00 ואינו כולל ימי ו’ ,שבתות, ערבי חג, חול המועד וחגים. הזמנות שבוצאו בימי חמישי עד שבת יחשבו כאילו הוזמנו ביום ראשון וזמן האספקה יתחיל מצהרי יום ראשון. הזמנות שהוזמנו בערבי חג, חגים וחול המועד, זמן האספקה יתחיל אחרי החג ביום העסקים הראשון.
       צעצועים וגלגלים אינה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר נגרמו מאירועים שאינם
בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.
       באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים
        ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.
        דמי המשלוח המפורטים באתר במידה וקיימים, אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס. הובלות חריגות משמעותם, הובלה לאזורים חריגים ובכפוף לרשימת היישובים של חברת השליחויות בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים ו/או מרוחקים ו/או מעבר לקו הירוק,בישובים מסויימים יתכן תוספת מחיר למשלוח ויתכן עיקוב באספקה,  כגון: משלוחים לאילת, ישובים מרוחקים , קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר יחוייבו בדמי משלוח לפי טבלת המחירים במוקד השרות ולא לפי המחיר המצוין בדף המכירה ועשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. בנוסף, למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או הובלה מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס תהה צעצועים וגלגלים רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה בהתאם לו תחול כל עלות ההובלה במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
       בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס
       האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
       מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר מבית העסק הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך
       תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר מבית העסק. על מנת לעשות כן, יצור הרוכש קשר עם שירות הלקוחות של צעוצעים וגלגלים ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.
      יש לציין כי האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח בלבד ולא על
      צעוצעים וגלגלים ו/או מי מטעמה.
      יש לציין כי זמני האספקה ו/או ההובלה של המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים
      רק את חישובם של משלוחים רגילים ולאזורים רגילים כגון: ערים מרכזיים וכדו’ וזאת בימים שהם ימי העסקים ( ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי חג). משלוחים ואספקה למקומות חריגים כגון:  אילת, ישובים מרוחקים , קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר מרכזית יתכן עיקוב באספקה ולמבצע ההזמנה/הלקוח לא תהה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי “צעצועים וגלגלים ו/או מי מטעמה לגבי עיכוב באספקה. בימים חמישי עד שבת יחשבו כאילו נעשו ביום ראשון וזמן האספקה יחל בצהרי יום ראשון.
      במידה והמוצר חסר במלאי, הודעה תינתן ללקוח וזמן האספקה יחושב מרגע שליחת המוצר ללקוח.
 איסוף עצמי: עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה. ***איסוף עצמי יבוצע ע”י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת”ז וכרטיס האשראי, בלבד !
  1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ועימות העיסקה תוך (48 שעות – 2 ימי עבודה) ממועד ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהמוצר קיים במלאי החנות בעת השלמת המכירה. במידה והלקוח מבקש הרכבה יתכן עיכוב של 24 שעות נוספות מעבר לשלושה ימי עסקים.
  2. זמן אספקת המוצרים מצוין בפרטים הנוספים של כל מוצר ומוצר.
  3. אספקת מוצרים לישובים מעבר לקו הירוק באמצעות דואר ישראל ובחבילות קטנות בלבד.
  4. למושבים, קיבוצים ו/או ישובים קטנים יתכן עיכוב של עוד יומיים שלושה בהגעת המשלוח בנוסף לימים המופיעים במוצר.
 
  1. מחירים ותשלומים
   1. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הלקוח, בתוספת דמי טיפול והוצאות המשלוח, כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
   2. כל המחירים שמופיעים במכירות קבוצתיות או רגילות כוללים מע”מ.
   3. המחירים אינם כוללים משלוח / הובלה / הובלה והרכבה אלא אם צויין אחרת.
 
  1. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
   1. האפשרות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה בכפיפות לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, ובכפיפות למדיניות צעצועים וגלגלים.
   2. במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו אודות המוצר, רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח ע”פ הסכום הנמוך מבניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל המוכר, על חשבונו (גם אם המוצר נמכר ללא דמי משלוח) תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו כל שימוש.
   3. לא ניתן להחזיר מוצר שבוצעה לו התקנה או הרכבה ע”פ בקשת הלקוח.
   4. לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד עבור הלקוח וע”פ דרישותיו.
 
  1. אחריות
   1. בכל מקרה לא תחול על צעצועים וגלגלים ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר המכירות, באספקה או באי אספקה של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר המכירות.
   2. השירות באתר המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא( AS IS ). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צעצועים וגלגלים ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
   3. צעצועים וגלגלים מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונם של הלקוחות , ולאבטח את אתרי המכירות ואת רמת השירות בהם, יחד עם זאת, צעצועים וגלגלים אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביה, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל צעצועים וגלגלים.
 
  1. אחריות על בריכות
   1. לקוחות יקרים שימו לב !!! יש לפעול לפי ההוראות הבאות : לפתוח בזהירות את אריזת המוצריש לבדוק את שלימות הבריכה בעיקר בתפרים לנפח במשאבה מתאימה (במידה והבריכה בעלת שפה מתנפחת) ולהניח את הבריכה במקום נקי ויבשל כשעתיים ללא מילוי מים במידה ויש ירידה של אוויר אין להשתמש בבריכה יש להחזירה לאריזה ומיד ליצור קשר עם שירות הלקוחות של צעצועים וגלגלים 08-9333101 מידה ונעשה שימוש כלשהו בבריכה ואפילו שימוש ראשוני והמוצר בא במגע עם מים ונתגלה חור כלשהו לא ניתן להחליף את המוצר ניתן לתקן עצמאית בעזרת מדבקות לתיקון פנצ’ר (לא כלול) או להיעזר בשירות הלקוחות של היבואן.בנוסף לכל בעיה או שאלה שמתעוררת יש לפנות לשירות הלקוחות של היבואן.
   2. תוקף האחריות על משאבת הבריכה (מנוע) לשנה בלבד בתנאי לשימוש נכון לפי הוראות יצרן.
   3. תוקף האחריות על הבריכה (ירעה) על תפרים בלבד למשך שלושה חודשים בתנאי לשימוש נכון לפי הוראות יצרן.

  1. אחריות אופניים
   1. תוקף האחריות על השילדה לשנה בתנאי לשימוש נכון לפי הוראות יצרן.
  1. אחריות ממונעים
   1. תוקף האחריות על המנוע לשנה
   2. תוקף אחריות על בקר ומצבר שישיה חודשים.
 
 1. דין ושיפוט
  1. הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב בלבד.